De Behandeling

Stamceltransplantatie en chemotherapie

Wat is aHSCT?

HSCT staat voor autologe hematopoietische stamceltransplantatie. Bij deze behandeling worden stamcellen gebruikt die aanwezig zijn in het beenmerg en in het bloed, zogenaamde hematopoietische cellen. Autoloog betekent dat de stamcellen van de persoon zelf worden gebruikt.

Het doel van de HSCT-behandeling is het afweersysteem ‘resetten’ zodat ontstekingscellen niet langer de hersenen en het beenmerg aanvallen, zoals het geval is bij mensen met een actieve vorm van MS. Stamcellen zijn erg belangrijk voor het repareren van schade in het menselijk lichaam. Vanuit stamcellen kunnen verschillende andere soorten cellen ontstaan. In dit geval worden stamcellen uit het bloed gebruikt, deze kunnen verschillende type ontstekingscellen vormen en daarmee het afweersysteem opnieuw opbouwen. Dit type stamcel kan echter geen organen of weefsels herstellen. HSCT kan daarom echte zenuwschade niet herstellen. De behandeling kan de ziekte dus niet genezen, maar wel stopzetten en zo erger voorkomen.

In het kort bestaat de behandeling uit drie stappen:

  • Stamcellen invriezen
  • Als eerste worden stamcellen uit het bloed of beenmerg van de patiënt gehaald en tijdelijk ingevroren.
  • Chemotherapie
  • Vervolgens krijgt de patiënt chemotherapie en antilichamen toegediend waarmee het afweersysteem wordt uitgeschakeld.
  • Stamcellen terugplaatsen
  • Tot slot krijgt de patiënt zijn eigen stamcellen terug via een infuus, hiermee wordt het afweersysteem weer opgebouwd.

Uit verschillende studies is naar voren gekomen dat de behandeling effectief kan zijn bij mensen met MS.
De meest voorkomende vorm van MS is RRMS en wordt gekenmerkt door een duidelijk aanval- en herstelpatroon. Later in het ziekteproces kan RRMS zich ontwikkelen tot SPMS. Herstelmomenten na aanvallen vinden dan minder of helemaal niet meer plaats. Gevolg is langzame achteruitgang. De HSCT behandeling kan leiden tot stabilisatie van de ziekte en in enkele uitzonderlijke gevallen is ook herstel van het functieverlies mogelijk. De mate van MS-stabilisatie en verbetering voor RRMS – 85-90%. Deze vorm heeft Danique.

Wanneer dit alles succesvol is afgerond kan er gestart worden met 4 dagen chemotherapie.
Tijdens de chemo krijg ik ondersteunende infusen en medicatie zoals anti viraal, anti bacterieel en anti fungaal.
Na de chemotherapie zullen de geoogste stamcellen weer terug geplaatst worden .
De babystamcellen moeten het immuun ondersteunen om na de reset een zo sterk mogelijk nieuw immuunsysteem te bouwen.
Het kan zelfs zo zijn dat ze helpen functies die niet permanent weg of slecht zijn helpen te verbeteren ,alleen dat moet als extra gezien worden .
Na de transplantatie zal de bloedwaarde heel erg zakken en kom je in een ‘neutropene fase’ waardoor de witte bloedcellen gevaarlijk laag zijn tot totaal afwezig.
Het immuumsysteem ligt dan plat.
Dan begint de isolatie van minimaal 8 tot 10 dagen .
De kamer blijft dicht, koffer en kleding worden verwijderd en tanden poetsen en douche is niet toegestaan.
In plaats daarvan krijg ik mondspoeling en alcohol om het lichaam steriel te houden.
Er zal een neutropeen dieet gegeven worden, 4 maaltijden per dag afgestemd op de juiste voedingsstoffen en vitamines.
Tijdens isolatie zullen er weer ondersteunende injecties worden toegediend om de aanmaak van stamcellen te ondersteunen.

Wanneer na 10 dagen de bloedwaardes weer genormaliseerd zijn en er geen sprake is van neutropenie (Is laag aantal witte bloedcellen) wordt de isolatie periode opgeheven.
Na 12 dagen zal er nog een infuus plaatsvinden om eventuele ‘slechte B cellen’ te vernietigen.
Dit om te voorkomen dat ze een T cel de opdracht kunnen geven om MS klachten te creëren.
Na een rustdag gaan we evalueren hoe het er voor staat en wat de mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld de kamer uit te gaan en de afdeling op te kunnen met masker op.
Dit is wel een mooi moment omdat je dan de rest van de groep waar je mee gestart ben kan spreken als het dit bij iedereen toelaat .
Op het eind zal er een gezamenlijke meeting zijn met lotgenoten en gaan we samen met de artsen vieren dat de MS gestopt is .
Dit is een samenvatting van hoe het ongeveer gaat lopen in Moskou.

Ik hoop dat ik op u mag rekenen en dat ik dankzij u de stamceltherapie zal kunnen ondergaan en daardoor een nieuwe kans krijg in dit uitdagende leven.

Bij voorbaat mijn hartelijke dank.

Van de ontwikkeling(en) houd ik u graag op de hoogte.

Een lieve groet,
Danique Steinz